Toplantı ve Etkinlik Yönetimi

"Londra Royal Society'deki ilk konferansın üstün başarısının ardından, İstanbul'daki Yardımcı Üreme Tekniklerine Etik, Bilimsel, ve Ahlaki Yaklaşımlar 2. Uluslararası Konferansı'nın mükemmelliğini unutmayacağım. Her iki toplantının organizasyonunda göstermiş oldukları yüksek performanstan dolayı Refik Kutluer ve ekibine minnettarız."

Profesör Robert G. Edwards

Editor of RBM Online  ("tüp bebek" uygulamasının bulucusu)