Her meslekte çalışanların birbirlerini anlamalarını sağlayan sektöre özgü terimler kullanılır. Havacılık sektöründe de bu durum geçerli olmakla beraber, ilgili meslek grubuna ait çalışanların kendi aralarında kullandığı bir konuşma türü...