• Temmuz 9, 2021
  • admin
  • 0

Yunanistan yetkilileri tarafından yayınlanan güncel Yunanistan seyahat kısıtlamaları kuralları, 15.07.2021, 03:00 UTC’ ye kadar geçerli olup, ilgili güncellemeye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Yunanistan hükümetinin kararıyla tüm üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye girişleri yasaktır.

Milliyete bakmaksızın tüm yolcular, aşağıdaki koşullardan birini yerine getirmelidir.

  • Covid-19 aşılanma işlemini tamamlamak için, planlanan varıştan en az on dört (14) gün önce tüm aşılanma işlemi bitmiş olmalı ve aşı belgesi sunumu, ilgili Yunanistan seyahat kısıtlamaları mevzuatı gereği bir kamu kurumu tarafından düzenlenmiş İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça veya Yunanca olarak düzenlenmiş olmalıdır. Aşı sertifikasında pasaporta kayıtlı yolcu adı soyadı, aşının adı, türü, verilen doz sayısı ve aşılama tarihleri yer almalıdır.
  • Planlanan varıştan 72 saat öncesinde, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça veya Yunanca orofarengeal veya nasofarenngeal yolla küçük numune alınarak gerçekleştirilen Covid-19 için negatif moleküler testi (PCR) veya planlanan uçuş saatinden en fazla 48 saat önce yapılmış olan DIAGNOSTIC RAPID ANTIGEN TEST negatif sonucu olmalıdır. Test sonucu üzerinde yolcunun pasaporta kayıtlı tam adı olarak yer almalıdır.
  • Covid-19 geçirmiş kişiler en son yapılan ve pozitif sonuç alınan PCR ya da Antigen test tarihinden otuz (30) gün sonradan itibaren yüz seksen (180) güne kadar Yunanistan seyahat kısıtlamaları mevzuatına uygun olarak yetkili makamlardan İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca Rusça veya Yunanca dillerinde olmak üzere, iyileştiklerini kanıtlayan nitelikle bir belge ile seyahat edebilirler. İlgili belgede yolcunun pasaporta kayıtlı tam adı olarak yer almalıdır.

Yunanistan seyahat kısıtlamaları kapsamında AB Gerekliliklerine uygun olarak düzenlenmiş olan, AB dijital Covid Sertifikasını Dijital veya kağıt formda sunma gibi yükümlülüklere on iki (12) yaşın üzerindeki çocuklardan itibaren herkes dâhildir.

ALABANDAÖneriyor! “Uçuş esnasında elektronik cihazların kullanımı!”

Tüm yolcular varışta rastgele Covid-19 hızlı teste tabi olacaklardır. Yolcu gelişte testin sonucunu bekler. Eğer sonucu pozitif çıkarsa, 10 gün gözetim altında karantinada evde veya makamlarca uygun görülüp tahsis edilen belirlenmiş geçici konutlarda ikamet ederler. Varışta yapılan rapid test sonucu, pozitif çıkan yolcunun gelişten on dört (14) gün önce aşılarını yaptırmış olması durumunda, karantina süresi yedi (7) gündür. Yolculardan karantinalarının son gününde Moleküler, PCR test yaptırmaları istenmektedir.

Yasağa tabi üçüncü ülke vatandaşları, olağanüstü hallerde zorunlu iş ve kişisel nedenler ile Yunanistan’a giriş yapabilmek için, ikamet ettikleri yerlerdeki Yunan Konsolosluk makamlarına başvuru yapma hakkına sahiplerdir.

Yunanistan Seyahat Kısıtlamaları